Василий Никитин

Серіктес, Аудиторлық қызметтер департаменті

Екі жоғарғы білімі бар (Томбы АБЖ мен радиоэлектроника институты және ҚМЭБИ). Қазақстан Республикасының куәландырылған аудиторы, CMA (Certified Management Accountant), CISA (Certified Information Systems Auditor) , CIPA, CAP.

Лондон қор биржасы үшін қаржы есептемесін дайындауда ( Kazakhmys PLC, қаржы есептемесі бөлімінің басшысы) және аудиторлық ( KPMG, бас менеджер) пен бухгалтерлік қызметте елеулі тәжірибесі бар.